Historisch overzicht.

13 februari 1919

De vereniging is opgericht en krijgt de naam ‘Ons Genoegen’. De naam is gekozen omdat de mensen voor hun genoegen gingen zingen. Er wordt een voorzitter en een directeur benoemd. Bij de oprichting geven 29 leden zich op. Een week later is het aantal al opgelopen tot 45 leden. De koorleden betalen een contributie van ƒ 0.20 en een echtpaar ƒ 0.30, op de repetitie-avond te voldoen. De repetities vinden plaats in café ‘De Swan’

De vereniging geeft obligaties uit voor de aankoop van een eigen piano. Als er nog een bedrag ontbreekt voor de aanschaf wordt er geleend bij de bank.

Er wordt enthousiast geoefend en er worden regelmatig uitvoeringen gegeven en meegedaan aan verschillende muziekfestivals. Hoewel het aantal leden groeide, is er een tekort aan mannenstemmen, vooral bij de tenoren.

 

1932

Tijdens de crisis loopt het ledenaantal terug tot 23 leden. Er is te weinig geld. Er komt een nieuwe voorzitter die samen met de gymvereniging een bazaar organiseert om de magere kas te spekken. Dit levert een aanzienlijk bedrag op. Men komt ook op het idee om donateurs en sponsors te zoeken. 90 mensen melden zich aan.

1935

Het koor wordt lid van de Noord-Hollandse Zangers Bond, doet mee aan een zangconcours en wint de 2e prijs.

Ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard doet het koor met andere koren mee aan een grote feestavond.

1938

Een radio optreden met de Noordelijke Bachvereniging.

1944

Gedurende de oorlog wordt er tot dit jaar gezongen. De bestuursleden komen daarna nog bij elkaar maar er worden geen repetities meer gehouden. Met een nieuwe dirigent begint het koor in 1949 weer vol goede moed te zingen.

1953 

Het koor heeft weer genoeg leden. Een donateursactie en loterij leveren een aardig geldbedrag op. Met andere koren wordt in februari een gezamenlijk concert gegeven ten bate van het rampenfonds van de watersnood in Zeeland.

Na 1956

Het koor treedt enkele malen per jaar op in verschillende bejaardentehuizen in Heerhugowaard.

1959

Viering van het 40-jarig jubileum met een zangconcours. ‘Ons Genoegen’ verovert de eerste prijs.

 

 

1965

Het Carlscher Mannenkoor uit Gräfhausen (Duitsland) neemt deel aan een zangconcours in Heerhugowaard. Het 3-daagse tegenbezoek met gezamenlijke uitvoering is voor de koorleden onvergetelijk.

1966

Het koor krijgt een nieuwe dirigent. Hij bouwt een zeer wisselend repertoire op. Aan diverse concoursen wordt onder zijn leiding met succes deelgenomen.

1974

Bezoek van de Duitse Mandolinen und Gitaren vereniging ‘Heeren Werve’

1975

Het ledental loopt sterk terug. Een nieuwe voorzitter zet een ledenwerf actie op. Het resultaat 20 nieuwe leden. Er worden nieuwe stukken ingestudeerd en er komt een samenwerking met de muziekschool.

1977

Een hoogtepunt in dit jaar is het optreden met opera zanger Marco Bakker in de Hervormde Kerk.  Ook komt er na tien jaar een nieuwe dirigent. Dit geeft weer nieuwe energie. Het ledental groeit tot 50 leden en het koor viert zijn 60-jarig bestaan.

1978

Het koor besluit om in Cultureel Centrum ‘De Schakel’ te repeteren. De jarenlange  samenwerking met de familie Rietbergen van café ‘De Swan’ wordt daarmee beëindigd.

1994

Een nieuwe naam: ‘Het Heerhugowaards Gemengd Koor’. Voor deze naamwisseling is gekozen om het koor een ‘eigentijdse uitstraling’ te geven.

 

1995

Ruwald E. Diderich wordt de nieuwe dirigent en er komt een nieuwe voorzitter. Het koor telt nu 52 leden.

2001

Een uitnodiging van de Poolse zusterstad Kalisz wordt aangenomen. Dit is in het kader van een uitwisseling met koren uit deze stad. Een echtgenoot van een overleden lid heeft het mogelijk gemaakt om op de uitnodiging in te gaan. Hij betaalde de reis en de kosten van de dirigent en de pianiste. Het koor overnacht in een klooster.

2003

Nadat Ruwald heeft aangegeven een wereldreis te gaan maken wordt Alexander Pavloff de nieuwe dirigent.

10 mei 2004,

Een brand in cultureel centrum de Schakel. Het pand is niet meer te redden en er moet naar een tijdelijk onderkomen gezocht worden. Dit wordt gevonden in de Montessorischool.

 

 

2005

Een nieuw onderkomen in de ‘Nieuwe Schakel’ op het industrieterrein.

2007

Dit jaar staat in het teken van het bezoek van het pools koor Canticum uit Kalisz. 47 koorleden, twee chauffeurs en een priester worden vier dagen gastvrij ontvangen. Het muzikale programma bestaat uit een optreden bij de Cam, een gezongen mis en een gezamenlijke optreden in de Dionysiuskerk en de Raatstede. Naast dit muzikale programma hebben de Poolse gasten kennis kunnen maken met het specifieke karakter van de provincie Noord-Holland.

18 juni 2008

De laatste repetitie in de Nieuwe Schakel. Op dezelfde dag wordt het nieuwe onderkomen in Cultureel centrum Cool bezichtigd.

29 maart 2011.

Zeven leden hebben in dit jaar opgezegd. We nemen afscheid van pianiste Marja Bodewes. Het koor kan de pianiste niet meer betalen.

Juni 2015

Het huurcontract met Cool loopt af. Een goedkopere locatie wordt gezocht. Het koor besluit bij Centrum 31 te gaan zingen. De huurprijzen in Centrum 31 liggen 50% lager dan in Cool.

2 september 2015

De eerste repetitie in Centrum 31. Vanaf het begin zijn leden en dirigent uitermate tevreden in de nieuwe locatie.


100 jaar!

13 februari 2019.

Viering van het 100-jarig bestaan in café ‘De Swan’. Het koor is financieel gezond en telt 44 leden. Alexander Pavloff is nog steeds de dirigent. Hoewel het aantal leden is gegroeid, is er een tekort aan mannenstemmen, vooral bij de tenoren. Er wordt enthousiast geoefend in Centrum 31 voor het optreden ter ere van het 100-jarig bestaan.